ΑΛΤΟΜΙΡΑ (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΣΤΑ ΑΛΤΟΜΙΡΑ ΜΑΝΗΣ
Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στα Αλτομιρά.


Προσθήκη λεζάντας