ΧΑΡΙΑ (ΠΑΝΑΓΙΑ)

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ