ΣΤΟΥΠΑ (ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ΠΑΛΑΙΑ)

Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
























H AΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΗ ΣΤΟΥΠΑ



ΣΤΟΥΠΑ, Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
ΣΤΟΥΠΑ
ΣΤΟΥΠΑ