ΠΑΓΚΙΑ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Διπλή βυζαντινή εκκλησία)