ΚΑΡΑΒΑΣ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΚΑΡΑΒΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Μονόχωρος ναίσκος 4.85 Χ 2.75μ με νάρθηκα χαμηλότερο που προστέθηκε αργότερα,
διαστάσεων 2 Χ 2.85μ με τοιχογραφίες 13ου και 14ου αιώνα.
Εκκλησία κατασκευασμένη κατά τον μεγαλιθικό τρόπο . Στο εσωτερικό οι τοιχογραφίες μας παραπέμπουν στην τέχνη των Παλαιολόγων


St. Nicetas in the village of Karavas