ΠΙΟΝΤΕΣ (ΜΟΝΗ ΣΩΤΗΡΟΣ)

Tο χωριό Πιόντες, που έχει καταγραφεί ως Ακρογιάλι. έχει μονοκάμαρες εκκλησίες και το παλαιότατο μοναστήρι του Σωτήρα με καμπαναριό και τοιχογραφίες δύο στρωμάτων (13ου και 18ου αιώνα),
ΠΙΟΝΤΕΣ, ΜΟΝΗ ΣΩΤΗΡΟΣ
Καθολικό Μονής Σωτήρος , εσωτ διαστ 10.90Χ 2.80μ. κοντα στην είσοδο του χωριού ιδιοκτησία οικογένειας Γεωργόπουλου. Δύο φάσεις στην κτίση του ναού, η δυτική νεότερη.  Στεγάζεται με σχιστολιθικές πλάκες. Μεταγενέστερα προστέθηκε πρόκτισμα μονόχωρο καμαροσκέπαστο διαστ 5.65 Χ 2.50μ στη βόρεια πύλη εισόδου, εμπρός από τη δυτική πύλη η οποία αχρηστεύτηκε.
Τοιχογραφίες. Ο παλαιοτερος ναός είναι ολόκληρος ιστορημένος εκτός από τα κατώτερα μέρη κ τμήμα της κάμαρας που ειναι ασβεστωμένα. Αναγνωρίζονται δυο στρώματα.


ΠΙΟΝΤΕΣ
Αγιογραφία της Μεταμόρφωσης του Χριστού στο προαύλιο του Μοναστηριού του Σωτήρα


ΠΙΟΝΤΕΣ, Αγιογραφίες μέσα στο Μοναστήρι του Σωτήρα.
φωτο Πιόντες Ανατολικής (Προσηλιακής) Μάνης (Piontes)