ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ (ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ