ΧΙΜΑΡΑ, ΣΩΤΗΡΑΣ

ΧΙΜΑΡΑ, ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ
Ως μνημείο έχει χαρακτηριστεί ο Ι.Ν. της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα.