ΠΙΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ)

ΠΙΟΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ
 Εσωτ διαστ 7.80 Χ 2.80μ. Ο ναϊσκος ανήκει στον τύπο ναών με μεγαλιθική τοιχοποιία. Πάνω από την πύλη εισόδου υπάρχει ανακουφιστική κόγχης από πελεκητούς μονόλιθους που σχηματίζουν πεταλόμορφο τόξο. Νεώτερο κωδωνοστάσιο επιμελούς κατασκευής υψώνεται στο δυτικό τοίχο.
Τοιχογραφίες. Ο ναός καλύπτεται με τοιχογραφίες τριών στρωμάτων. Το παλαιότερο των βυζαντινων χρόνων (13ος αι) και τα δύο νεότερα του 17ου και των 19ου αιώνα. Το πρώτο βρίσκεται  στην καμάρα του κυρίως ναού. Τη νότια πλευρά της καμάρας διακοσμούσαν τρεις παραστάσεις απο τις οποίες διακρίνονται η Υπαπαντή και η Κοίμηση. Στην Υπαπαντή διακρίνεται ο Συμεών που κρατεί το Χριστό στα χέρια. Στη σκηνή της Κοίμηση η κλίνη ειναι πολύ ψηλή με κάλυμμα που καλυπτεται με σταυρούς.
Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες του 17ου αιώνα υπάρχουν στο κτιστο τεμπλο (ένθρονη Θεοτοκος βρεφοκρατούσα, Χριστος Μέγας Αρχιερεύς, Μεγάλη Δέηση). Ο Πρόδρομος στο νότιο τοίχο. Την τοιχογραφια της Κοίμησης του 17ου αιωνα στο Β τοίχο κάλυψε άλλη νεότερη του 19ου αιώνα με το ίδιο θεμα.

ΠΙΟΝΤΕΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

ΠΙΟΝΤΕΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

ΠΙΟΝΤΕΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ
Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΤΑ ΧΑΛΙΚΕΡΑ ΤΟΥ 1300


Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΤΑ ΧΑΛΙΚΕΡΑ ΤΟΥ 1300

Το ξωκκλήσι του Αγίου Ισιδώρου στις Πιόντες
 Εξωτ διαστασεις 8.50 Χ 3μ, ανατολικά του χωριού.

Το ξωκκλήσι του Αγίου Ισιδώρου στις Πιόντες
Εξωτ διαστασεις 8.50 Χ 3μ, ανατολικά του χωριού.